http://www.przedszkole2.az.pl/foto/biedr.jpg
 

W grupie 6 - latków opiekę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą sprawują:

Anna Marciniak, Anna Skupiewska oraz Anna Brzozowska.

DBAMY O ZIEMIĘ - propozycje zabaw edukacyjnych dla dzieci (12.04.- 16.04.2021)

Dziecko wie w jaki sposób dbać o środowisko naturalne. Zna korzyści jakie człowiek czerpie z czystego środowiska. Dzieli słowa na sylaby, wyodrębnia w słowach głoski. Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami. Rozwija pamięć słuchową poprzez powtarzanie wierszy, piosenek. Poprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe. Potrafi wskazać różnice pomiędzy obrazkami. Klasyfikuje i przelicza elementy w zbiorze z wykorzystaniem liczebników głównych. Utrwala znajomość podstawowych figur geometrycznych. Zdobywa informacje o ochronie środowiska poprzez korzy¬stanie z filmu, inter¬netu. Przeprowadza proste eksperymenty.

Obejrzyj film

Poćwicz z nami

Zaśpiewajmy razem

Posłuchaj wiersza i opowiedz go 

Wykonaj eksperyment

Narysuj, wykonaj

  • Narysuj w jaki sposób ty możesz zadbać o naszą planetę Ziemię
  • Drzewo

Karty pracy

Zagraj w grę interaktywną

Miłej zabawy :)
 
Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszeschsrtonny rozwój dzieci oraz zapewaniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolanego. Materiał przygotowały: Anna Marciniak, Anna Skupiewska.
 
Język angielski (12.04-16.04.2021)

Słucha/ śpiewa piosenkę  w języku angielskim. Posługuje się wyrażeniami clap pat, stamp, blink, wiggle. Utrwala kolory.

Zagraj w grę interaktywną

Zaśpiewaj piosenkę

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Anna Marciniak.

Gimnastyka korekcyjna (12.04.- 16.04.2021)
 
Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiały przygotowali Agnieszka Rytel-Kuc i Marek Marcinkowski.
 
 Zajęcia z logopedą (12.04. - 16.04.2021)

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała logopeda Agnieszka Kosieradzka.WIOSNA NA WSI - propozycje zabaw edukacyjnych dla dzieci (06.04.- 09.04.2021)

Dziecko zna zwierzęta gospodarcze. Wymienia korzyści jakie przynosi człowiekowi hodowla zwierząt. Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami. Rozwija pamięć słuchową poprzez naukę wierszy, piosenek. Poprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe. Potrafi wskazać różnice pomiędzy obrazkami, przelicza posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi.  Zdobywa informacje o zwierzętach.

Zaśpiewaj razem z nami

Obejrzyj film

Posłuchaj i opowiedz

Zatańcz z nami

Narysuj, wykonaj

Zabaway ruchowe przy muzyce

Zagadki o zwierzętach

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszeschsrtonny rozwój dzieci oraz zapewaniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolanego. Materiał przygotowały: Anna Marciniak, Anna Skupiewska.


Język angielski (06.04-09.04.2021)

Dziecko słucha/ śpiewa piosenkę  w języku angielskim, zna nazwy zwierząt z wiejskiej zagrody. Utrwala nazwy kolorów w języku angielskim.

Farm animals

Kolory

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Anna Marciniak.


Gimnastyka korekcyjna (06.04-09.04.2021)

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiały przygotowali Agnieszka Rytel-Kuc i Marek Marcinkowski

 Zajęcia z logopedą (06.04. - 09.04.2021)

ĆWICZENIA SŁUCHOWE

Rodzicu- z młodszym dzieckiem usiądź tak,  żeby dziecko widziało obrazki zwierząt. Natomiast starsze dzieci mogą rozpoznawać odgłosy zwierząt tylko ze słuchu.

UTRWALANIE WYMOWY SZEREGU SZUMIACEGO

Pamiętaj zasadę: czubek jezyka podnosimy za górne zęby. Wargi wysuwamy do przodu (buzia robi tzw „dzióbek”). Każdy wyraz wymawiaj wolno i wyraźnie.

UTRWALANIE WYMOWY SZEREGU SYCZĄCEGO 

Pamiętaj zasadę: szeroki uśmiech, zęby złączone,  język na dole. Każdy wyraz wymawiaj wolno i wyraźnie.

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała logopeda Agnieszka Kosieradzka.

Religia (06.04. - 09.04.2021)

Szczęść Boże, Kochane Przedszkolaki!

Mam nadzieję, że Wielkanoc minęła Wam w miłej atmosferze, wśród bliskich z rodziny.
Cieszymy się, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić kolejną piękną uroczystość w kościele, mianowicie będzie to Niedziela Miłosierdzia. Pan Jezus opowiedział pewnej siostrze zakonnej, która miała na imię Faustyna, że chce dać ludziom wiele łask. Jego miłosierdzie obejmie cały świat. W Sokołowie jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca, gdzie jest kopia obrazu ,,Jezu Ufam Tobie”. Każdego dnia o godzinie 15 odmawiana jest tam Koronka do Bożego Miłosierdzia, jak prosił o to Św. Faustynę Jezus. Podobnie ma to miejsce na całym świecie.
Na najbliższe dni życzę wiele zdrowia, niech budząca się do życia przyroda ukazuje nam piękno świata stworzonego przez Boga. Szukajcie wspaniałych dzieł Boga w przyrodzie: wiosennych kwiatów, słuchajcie śpiewu ptaków.

Z Panem Bogiem!  Katechetka - Jolanta Celińska


"WIELKANOC " (29.03-02.04.2021)

Dziecko dowie się o zwyczajach wielkanocnych. Poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Pozna literę ł, małą i wielką, drukowaną i pisaną; przeczyta krótkie wyrazy i zdania. Rozwiąże proste zadania matematyczne; policzy w zakresie dziesięciu, poćwiczy logiczne myślenie i spostrzegawczość. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem prosty eksperyment. Nauczy się lub posłucha tematycznej piosenki, opowiadania. Poćwiczy przy muzyce. Będzie miało również możliwość stworzenia pracy plastycznej, rozwiązywania zagadek i wykonania tematycznych kart pracy.

Poćwicz razem z nami

Posłuchaj wiersza

Zagadki o Wielkanocy

Zabawy z literą ł

Powtórz cyfrę 9

Dyktando graficzne

Śpiewaj z innymi

Wykonaj

Zrób to sam

Obejrzyj film

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszeschsrtonny rozwój dzieci oraz zapewaniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolanego. Materiał przygotowały: Anna Marciniak, Anna Skupiewska.

Język angielski (29.03-02.04.2021)
 
Dziecko wysłucha,  zaśpiewa piosenkę w języku angielskim, pozna słownictwo związane z Wielkanocą

Zabawy interaktywne

Piosenka

Słówka i wymowa

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Anna Marciniak.
 

Gimnastyka korekcyjna (29.03-02.04.2021)

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiały przygotowali Agnieszka Rytel-Kuc i Marek Marcinkowski.


Zajęcia z logopedą  (29.03-02.04.2021)

Powtarzaj za mną

Domowa klinika języka

Logozabawy

Naśladuj dźwięki

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała logopeda Agnieszka Kosieradzka.

                                                                            Religia

Szczęść Boże, Kochane Przedszkolaki!

Za nami Niedziela Palmowa, mam nadzieję, że w Wasze domy zdobią kolorowe palemki.

Zaczął się Wielki Tydzień, przed nami wspaniałe Święta Wielkanocne.

W Wielki Piątek w kościołach będzie adoracja krzyża. Pomóżcie rodzicom w porządkach, zadbajcie o krzyże na ścianach Waszych domów, aby nie było na nich kurzu.

W Wielką Sobotę jest tradycyjne święcenie pokarmów. Zachęcam, abyście razem z rodzicami przygotowali i ozdobili koszyk ze święconką. Wiele radości sprawi Wam ozdabianie jajek (np. wydmuszek lub styropianowych).

Przypomnijmy sobie o symbolice zawartości koszyczków:

http://regiodom.pl/portal/wnetrze/dekoracje-i-akcesoria/7-pokarmow-do-swieconki-wielkanocnej-symbolika

Zachęcam do obejrzenia filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=3RcKfsmweVw&list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS&index=11

Na nadchodzące dni życzę wiele zdrowia, radości i nadziei ze Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Z Panem Bogiem!

Materiały przygotowała katechetka - Jolanta Celińska


» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa