http://www.przedszkole2.az.pl/foto/szkola%20wspolpracy.jpgOd stycznia 2015 roku nasze przedszkole uczestniczyło w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Był to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. Po realizacji założonych działań przedszkole otrzymało certyfikat Szkoła Współpracy, wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie współpracy między rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie placówek w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie placówkach.

W naszym przedszkolu powołany był zespół 6RUN (3 nauczycieli i dyrektor oraz 2 rodziców). Placówkę reprezentowali wybrani  rodzice i  nauczyciele  oraz  dyrektor Urszula Marcinkowska. W ramach projektu przeprowadzone zostały debaty informujące o programie "Szkoła współpracy..." oparte na prezentacji multimedialnej "Szkoła współpracy”. Na podstawie opracowanego scenariusza debaty przedszkolnej, 11 maja 2015 r. nauczyciele i zainteresowani rodzice odbyli debatę panelową na temat: Co powinno się zmienić, żeby zarówno nauczyciele jak i rodzice chcieli się angażować w życie placówki, byli aktywni, mieli poczucie  wpływu i dobrze się czuli w „NASZYM PRZEDSZKOLU”?   Wpólne wnioski wzmocniły dalszą owocną współpracę pomiędzy przedszkolem i rodzicami. To właśnie z ordzicami naszych wychowanków współorganizujemy różnorodne przedsięwzięcia w innowacyjnej formie, m.in.: Sportowa Sobota,  Święto Pieczonego Ziemniaka, noc w przedszkolu „W oczekiwaniu na świętego Mikołaja”.

  http://www.przedszkole2.az.pl/foto/szkola%20w.jpg

Efektem udziału w projekcie  było opracowanie

i realizacja Programu  Aktywnej Współpracy,

który został zatwierdzony przez Fundację Rozwoju

Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

oraz przyznanie Miejskiemu Przedszkolu Nr 2

prestiżowego certyfikatu „Szkoła Współpracy”.


Wspólnie z rodzciami jesteśmy otwarci na kolejne  nowe wyzwania,kreujemy mnóstwo ciekawych pomysłów i niespodzianek dla dzieci. Oto niektóre z nich:

SPORTOWA SOBOTA - POKAZ SPORTOWY >>  

SPORTOWA SOOTA - KONKURENCJE SPORTOWE >>

"W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA" >>

POWITANIE JESIENI  W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM W NOWEJ WSI KOSOWSKIEJ >>


List gratulacyjny trenera projektu Małgorzaty Tur>>

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa