Kuaratorium Oświaty w Warszawie, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodwej, chcąc promować  liczne i ciekawe inicjatywy podejmowane w przedszkolach,  zachęciło dyrektorów oraz nauczycieli placówek do dzielenia się sprawdzonymi przedsięwzięciami z zakresu dydaktyki, wychowania, opieki oraz organizacji pracy przedszkola, które w sposób skuteczny i efektywny wpływają na poprawę jakości edukacji. Jednym z celów upowszechnianie dobrych praktyk jest wspieranie przedszkoli poprzez tworzenie warunków do korzystania z doświadczeń innych oraz dzielenia się dorobkiem i pomysłami. Dlatego też, promując wychowanie przedszkolne, my również podzieliliśmy się jednym z autorskich projektów edukacyjnych "Cztery pory roku-jesień, zima, wiosna, lato", który został umieszczony na liście dobrych praktyk zatwierdzonych przez Mazowickie Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi dobrymi praktykami z zakresu wychowania i dydaktyki klikając na poniższy link:

PRZYKŁAD  DOBRYCH  PRAKTYK w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Sokołowie Podlaskim>>

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa