http://www.przedszkole2.az.pl/foto/krasnale.jpg

W grupie 4 - latków opiekę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą sprawują:

Iwona Flisiuk, Jolanta Łachecka oraz Jolanta Mróz.


DBAMY O ZIEMIĘ -propozycje zabaw edukacyjnych dla dzieci (12.04.-16.04)

Dziecko wzbogaci wiedzę o sposobach ochrony środowiska przyrodniczego, rozwinie świadomość ekologiczną oraz poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione filmy, bajki oraz prezentację multimedialną. Nauczy się wybranej rymowanki. Posłucha piosenki i nauczy się jej refrenu. Wykona pracę plastyczną. Poćwiczy sprawność ruchową. Odpowie na pytania dotyczące ekologii. Posłucha czytanych przez rodziców wierszy. Przeprowadzi wspólnie z rodzicami prosty eksperyment. Założy w domu zielony ogródek.

Obejrzyj film edukacyjny

Zadanie interaktywne

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato

Gra matematyczna

Przeprowadźz rodzicami eksperyment

Gra matematyczna

Wykonaj prace plastyczną 

Wykonaj eksperyment

Naucz się rymowanki

Posłuchaj piosenki i naucz się refrenu

Pomyśl i odpowiedz

 
Język angielski (12.04-16.04.2021)

Słucha/ śpiewa piosenkę  w języku angielskim. Posługuje się wyrażeniami clap pat, stamp, blink, wiggle. Utrwala kolory.

Zagraj w grę interaktywną

Zaśpiewaj piosenkę


Zajęcia z logopedą  (12.04. - 16.04.2021)

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

 

 

WIOSNA NA WSI – propozycje zabaw edukacyjnych dla dzieci (06.04.-09.04)

   Dziecko wzbogaci wiedzę na temat zwierząt mieszkających w gospodarstwie wiejskim poprzez udostępnione filmy. Rozwiąże proste zagadki ćwicząc logiczne myślenie. Z uwagą posłucha piosenki, nauczy się jej refrenu i rozwinie umiejętności wokalne. Rozwiąże zadania dla małych bystrzaków. Wykona pracę plastyczną. Poćwiczy przy muzyce. Przeprowadzi wspólnie z rodzicami prosty eksperyment z użyciem mleka i barwników spożywczych.            

Obejrzyj film i poznaj zwierzęta

 Posłuchaj i rozwiąż

 ●  Zagadki dla dzieci o zwierzętach gospodarskich

 Wykonaj eksperyment z rodzica

Posłuchaj piosenki i naucz się jej refrenu

●  Wiosna na wsi

 Zabawa edukacyjna „Poćwicz pamięć i spostrzegawczość”

 Poćwicz z rodzeństwem lub rodzicami

  Poćwicz przy muzyce

               

Język angielski   (06.04-09.04.2021)

Dziecko słucha/ śpiewa piosenkę  w języku angielskim, zna nazwy zwierząt z wiejskiej zagrody. Utrwala nazwy kolorów w języku angielskim.

Farm animals

Kolory

Sprawdź czy już znasz?

Zajęcia z logopedą  (06.04. - 09.04.2021)

ĆWICZENIA SŁUCHOWE

Rodzicu- z młodszym dzieckiem usiądź tak,  żeby dziecko widziało obrazki zwierząt. Natomiast starsze dzieci mogą rozpoznawać odgłosy zwierząt tylko ze słuchu.

Pamiętaj zasadę: szeroki uśmiech, zęby złączone,  język na dole. Każdy wyraz wymawiaj wolno i wyraźnie.


"WIELKANOC " (29.03.-02.04.2021)

Dziecko dowie się o zwyczajach wielkanocnych. Poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Rozwiąże proste zadania matematyczne, określi położenie zabawki, poćwiczy umiejętności przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Nauczy się lub posłucha tematycznej piosenki, zatańczy z wielkanocnym rekwizytem oraz poćwiczy przy muzyce. Będzie miało również możliwość stworzenia pracy plastycznej.


Obejrzyj film edukacyjny

Pokoloruj świąteczny obrazek

Posłuchaj wiersza

Posłuchaj piosenki, spróbuj zilustrować ją ruchem i gestem wspólnie z rodzicami lub rodzeństwem.

Propozycje zabaw plastycznych do wyboru

Zabawa dydaktyczna

Zabawa ruchowa przy muzyce

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszeschsrtonny rozwój dzieci oraz zapewaniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowały: Jolanta Łachecka, Iwona Flisiuk.

 

Zajęcia z logopedą
 
(29.03-02.04.2021)

Powrzaj za mną

Domowa klinika języka

Logozabawy

Naśladuj dźwięki

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała logopeda Agnieszka Kosieradzka.


JĘZYK ANGIELSKI (29.03-02.04.2021)

Dziecko wysłucha,  zaśpiewa piosenkę w języku angielskim, pozna słownictwo związane z Wielkanocą

Zabawy interaktywne

Piosenka

Słówka i wymowa

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Anna Marciniak.

 » Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa