WITAMY SŁODKIE LATO– propozycje zabaw edukacyjnych dla Muchomorków i Kubusiów (22-26.06)

Dziecko będzie czuło radość ze zbliżających się wakacji i lata. Poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione bajki, filmy i wiersz. Rozwiąże proste zadania matematyczne i pobawi się interaktywnie. Nauczy się nowej piosenki oraz utrwali znany pląs zuchowy. Będzie miało możliwość wykonania pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Rozwinie sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Wykona wspólnie z rodzicami prosty eksperyment oraz zrobi ciasto lodowe.

 Posłuchaj wiersza

Obejrzyj bajkę edukacyjną

Obejrzyj film edukacyjny

Poruszaj się z nami

Mały naukowiec

Wykonaj prace plastyczną

Matematyka na wesoło

W przedszkolnym kuchcikowie

Udostępniamy Państwu grupowe adresy e-mail, które będą formą waszego kontaktu z wychowawcami. Piszcie do nas, przesyłajcie zdjęcia, na których pokażecie nam jak spędzacie czas w swoich domach.
 
muchomorki.mp2@wp.pl
kubusiemp2@wp.pl

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS (15.06-19.06)

Dziecko będzie czuło radość ze zbliżających się wakacji. Poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione bajki, filmy i wesołe wiersze. Rozwiąże proste zadania matematyczne: określi położenie zabawki, pobawi się klamerkami, ułoży rytmy oraz poćwiczy refleks i spostrzeganie. Posłucha i nauczy się wybranej piosenki oraz wykona proste zabawy rytmiczno-ruchowe do muzyki klasycznej. Będzie miało możliwość wykonania pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Rozwinie sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Wykona wspólnie z rodzicami i rodzeństwem letnie eksperymenty.

Zaśpiewaj z nami

WAKACYJNE PODRÓŻE - propozycje zabaw edukacyjnych dla Muchomorków i Kubusiów (008.06-11.06)

Dziecko obejrzy bajkę  edukacyjną, pozna środki lokomocji. Posłucha wiersza i będzie wiedziało co należy zabrać w podróż. Utrwali zasady bezpieczeństwa. Przypomni sobie dni tygodnia i pojęcia dotyczące następstwa czasu, poćwiczy spostrzegawczość. Rozwinie słuch muzyczny, poczucie rytmu oraz umiejętności wokalne. Wykona wraz z rodzicami prace plastyczno-techniczne lub narysuje obrazek według wskazówek. Rozwinie sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe przy muzyce. 

Obejrzyj bajkę edukacyjną

Posłuchaj wiersza i powiedz co należy zabrać w podróż?

Zapamiętaj zasady bezpieczeństwa

Naucz się piosenki

Posłuchaj gdzie można pojechać

Poćwicz z nami

Matematyka dla smyka – Czas i dni tygodnia

Gra interaktywna

Zwiedzamy Polskę

Praca plastyczno-techniczna – środki transportu

Udostępniamy Państwu grupowe adresy e-mail, które będą formą waszego kontaktu z wychowawcami. Piszcie do nas, przesyłajcie zdjęcia, na których pokażecie nam jak spędzacie czas w swoich domach.
 
muchomorki.mp2@wp.pl
kubusiemp2@wp.pl


WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ (01-05. 06)

Dziecko nauczy się wybranej piosenki tematycznej, posłucha bajki. Rozwinie sprawność manualną, wrażliwość estetyczną oraz wyobraźnię poprzez wykonanie pracy plastycznej. Będzie miało możliwość rozwijania poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-rytmiczne. Poćwiczy zumbę. Rozwiąże proste zadania matematyczne: poćwiczy spostrzegawczość, motorykę małą i zagra w grę interaktywną. Wykona prosty eksperyment oraz poeksperymentuje w kuchni.

Obejrzyj bajkę

MOJA RODZINA (25-29.05)

Dziecko nauczy się wybranej piosenki tematycznej, obejrzy bajkę edukacyjną. Rozwinie sprawność językową poprzez naukę rymowanki oraz wrażliwość estetyczną i wyobraźnię poprzez wykonanie pracy plastycznej. Poćwiczy sprawność ruchową przy muzyce. Rozwiąże proste zadania matematyczne: poćwiczy orientację przestrzenną, spostrzegawczość i zagra w grę interaktywną. Wykona prosty eksperyment.

Obejrzyj  bajkę edukacyjną

Przypomnij sobie i powiedz życzenia dla mamy

Posłuchaj i spróbuj zaśpiewać

Praca plastyczna

Zabawy matematyczne

Gry interaktywne na spostrzegawczość

Zabawy muzyczno - ruchowe

Wykonaj eksperyment


O CZYM SZUMI LAS  (18.05-22.05)

Dziecko nauczy się wybranej piosenki tematycznej, obejrzy film edukacyjny oraz wyciszy się przy relaksacji. Rozwinie sprawność językową, wrażliwość estetyczną oraz wyobraźnię poprzez wykonanie pracy plastycznej. Będzie miało możliwość rozwijania poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-rytmiczne. Rozwiąże proste zadania matematyczne: poćwiczy spostrzegawczość, motorykę małą i zagra w grę interaktywną. Obejrzy przyrodę na żywo poprzez kamerę internetową. Posłucha bajki o Czerwonym Kapturku i wykona do niej pracę plastyczną. Wykona prosty eksperyment.

Obejrzyj, poznaj leśne zwierzęta i naucz się wybranej rymowanki

Film edukacyjno-przyrodniczy

Posłuchaj i rozwijaj sprawność językową

Posłuchaj

Poczytaj mi mamo

Zaśpiewaj i naucz się wybranej piosenki

WIOSNA NA ŁĄCE- propozycje zabaw edukacyjnych dla Muchomorków i Kubusiów (11.05-15.05)

Dziecko pozna łąkowe zwierzęta, owady i rośliny. Nauczy się wybranej piosenki tematycznej, obejrzy film edukacyjny oraz posłucha muzyki klasycznej. Rozwinie wrażliwość estetyczną oraz wyobraźnię poprzez wykonanie pracy plastycznej. Będzie miało możliwość rozwijania poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-rytmiczne. Rozwiąże proste zadania matematyczne: poćwiczy spostrzegawczość, przeliczy elementy, ułoży rytmy i zagra w grę interaktywną. Spróbuje rozwiązać zagadki o mieszkańcach łąki.

Obejrzyj i poznaj łąkowe zwierzęta

Obejrzyj i poznaj łąkowe rośliny

Obejrzyj i poznaj łąkowe owady

Naucz się wybranej piosenki

Obejrzyj film

Posłuchaj wiersza

Posłuchaj i popatrz

Poczytaj mi mamo

Zabawy matematyczne

Gry interaktywne matematyczne

Pobaw się z nami – zabawy rytmiczno-muzyczne

Zgaduj zgadula

Poćwicz ciało

Wykonaj pracę plastyczną

Udostępniamy Państwu grupowe adresy e-mail, które będą formą waszego kontaktu z wychowawcami. Piszcie do nas, przesyłajcie zdjęcia, na których pokażecie nam jak spędzacie czas w swoich domach.
 
muchomorki.mp2@wp.pl
kubusiemp2@wp.pl


MUZYKA JEST WSZĘDZIE (04-08.05.2020)

Dziecko rozwinie słuch muzyczny, poczucie rytmu, wrażliwość słuchową oraz umiejętności wokalne. Wykona wraz z rodzicami pracę plastyczno-techniczną z wykorzystaniem materiałów wtórnych. Rozwinie sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe przy muzyce i z rekwizytami. Obejrzy film edukacyjny, posłucha dziecięcego koncertu muzycznego i muzyki klasycznej. Rozwinie logiczne myślenie poprzez odpowiedzi na zagadki. Rozwiąże proste zadania matematyczne, poćwiczy słuch, pamięć i spostrzegawczość. Dziecko razem z rodzicem wykona eksperyment muzyczny. Zagra w gry interaktywne.

Gry interaktywne

"POLSKA TO MOJA OJCZYZNA" - propozycje zabaw edukacyjnych  dla Muchomorków i Kubusiów (27-30.04.2020)

Dziecko utrwali symbole narodowe, zaśpiewa hymn i rozwinie szacunek do ojczyzny. Pozna wybrane miasta Polski. Będzie miało możliwość wykonania tematycznej pracy plastycznej. Wysłucha legendy.  Rozwiąże proste zadania matematyczne: poćwiczy spostrzegawczość, odwzoruje obrazek, przeliczy elementy i zagra w grę interaktywną. Posłucha piosenek tematycznych i nauczy się jednej z nich. Rozwinie sprawność ruchową przy muzyce. Spróbuje rozwiązać zagadki o symbolach narodowych.

Powtórz wiersz, który na pewno znasz

Posłuchaj wiersza, może nauczysz się na pamięć

Obejrzyj film o polskich symbolach narodowych

Przeczytaj mi mamo!

Posłuchaj piosenki i naucz się jednej z nich

Zaśpiewaj razem z nami

Zatańcz dla Polski

Poćwicz

Zwiedzaj Polskę

Zagadki dla małego patrioty

Wykonaj pracę plastyczną  dowolną techniką

Pokoloruj

Matematyka interaktywna

Zabawy matematyczna

 

Udostępniamy Państwu grupowe adresy e-mail, które będą formą waszego kontaktu z wychowawcami. Piszcie do nas, przesyłajcie zdjęcia, na których pokażecie nam jak spędzacie czas w swoich domach.
 
muchomorki.mp2@wp.pl
kubusiemp2@wp.pl


"DBAMY O ZIEMIĘ"  (20-24.04.2020)

Dziecko wyrobi właściwy stosunek do ochrony środowiska i nauczy się umiejętności segregowania odpadów. Wykona pracę plastyczną z wykorzystaniem materiałów wtórnych. Rozwinie sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe przy muzyce i z rekwizytami. Poćwiczy umiejętności wokalne oraz rytmiczne. Obejrzy prezentację multimedialną, bajki i filmy. Rozwinie logiczne myślenie poprzez odpowiedzi na pytania. Nauczy się na pamięć krótkiej rymowanki. Rozwiąże proste zadania matematyczne, poćwiczy umiejętności przeliczania i spostrzegawczość. Dziecko razem z rodzicem przeprowadzi prosty eksperyment oraz założy zielony ogródek w domu.

Wykonaj prace plastyczne

Zrób tak jak ja

Posłuchaj piosenki, naucz się refrenu

Obejrzyj film edukacyjny

Przeczytaj mi mamo

Pomyśl i odpowiedz

Naucz się wybranej rymowanki

Gry matematyczne

Zrób wybrany eksperyment

Załóż zielony ogródek"WIOSNA NA WSI" - propozycje zabaw edukacyjnych  dla Muchomorków i Kubusiów (14-17.04.2020)

Dziecko dowie się o zwierzętach mieszkających w gospodarstwie domowym, nazwie młode osobniki zwierząt z wiejskiego podwórka. Poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione bajki i filmy. Rozwiąże proste zadania matematyczne: rozróżnia figury geometryczne, poćwiczy umiejętności liczenia, spostrzegawczość i szeregowanie według wielkości. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem prosty eksperyment z użyciem mleka i barwników spożywczych. Powtórzy znaną piosenkę tematyczną, nauczy się nowej i rozwinie umiejętności wokalne.  Poćwiczy przy muzyce Zumbę. Wykona pracę plastyczną. 

Obejrzyj

Na farmie dziadka

Odpowiedz

Mamo, tato pobaw się ze mną!

Spróbuj

Wykonaj

Poćwicz z nami zumbę

Przypomnij i zaśpiewaj piosenkę

Naucz się piosenki

Wykonaj Eksperyment z rodzicami

Gry matematyczne

Udostępniamy Państwu grupowe adresy e-mail, które będą formą waszego kontaktu z wychowawcami. Piszcie do nas, przesyłajcie zdjęcia, na których pokażecie nam jak spędzacie czas w swoich domach.
 
muchomorki.mp2@wp.pl
kubusiemp2@wp.pl"WIELKANOC " (05-10.04.2020)

Dziecko dowie się o zwyczajach wielkanocnych. Poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Rozwiąże proste zadania matematyczne, określi położenie zabawki, poćwiczy umiejętności przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem prosty eksperyment. Nauczy się lub posłucha tematycznej piosenki, zatańczy z wielkanocnym rekwizytem oraz poćwiczy przy muzyce. Będzie miało również możliwość stworzenia pracy plastycznej, rozwiązywania zagadek i wykonania tematycznych kart pracy.

Zaśpiewaj piosenkę

Zatańcz i wykonaj

Świąteczne zwyczaje 

Zabawa dydaktyczna

Karty pracy 

Wielkanocna przygoda

Posłuchaj wiersza

Zagadki wielkanocne

Zabawa ruchowa przy muzyce

Wykonaj proste eksperymenty

 
 
Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszeschsrtonny rozwój dzieci oraz zapewaniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolanego. Materiał przygotowały: Elżbieta Jasieńczuk, Beata Osial, Izabela Bielińska, Małgorzata Czapska.
 

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa