• położenie przedszkola z dala od dalekich ulic, bliskość parku, ścieżki nad  bulwarem do spacerów i wycieczek
  • estetyczne, duże i funkcjonalnie urządzone sale zabaw z łazienkami
  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
  • wyposażenie przedszkola w pomoce do różnorodnych zabaw dzieci oraz w  komputery z dostępem do internetu, projektor w celu umożliwienia  dzieciom wykorzystanie nowoczesnych pomocy - gier edukacyjnych
  • organizowanie imprez integrujących całą społeczność przedszkolną
  • współpraca z lokalnymi instytucjami
  • przychylność rodziców
  • organizowanie imprez dochodowych na rzecz przedszkola
  • sponsorzy

 

http://www.przedszkole2.az.pl/foto/certfikat.jpg

 

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie naszym wychowankom jak najlepszej opieki i edukacji z zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, nie tylko na terenie placówki. Nasze przedszkole spełnia wszelkie wymogi i standardy bezpieczeństwa, co potwierdza certyfikat BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE, przyznany naszej placówce przez odpowiednio powołane jury oraz Komitet Honorowy, w którego składzie byli m.in. Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości RP, Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich i inni.

Otrzymany certyfikat BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA

jest dla nas sukcesem oraz dużym wyróżnieniem.

 


W roku szkolnym 2011/2012 nasza placówka została poddana ewaluacji zewnętrznej,

której wyniki traktujemy jako ogromny nasz atut oraz sukces!!!

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-01-2012 - 02-02-2012 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji /Delegatura w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie/, w skład którego weszły panie Dorota Skrzypek, Regina Pieczara, Alina Dudek.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami raportu, klikając na poniższy link:

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR2 W SOKOŁOWIE PODALSKIM>>

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa