http://www.przedszkole2.az.pl/foto/optym%20przedszkole.gif

 

Autorem programu Optymistyczne Przedszkole jest Irena Dzierzgowska  i Mirela Nawrot. Program skierowany jest do całej społeczności przedszkolnej, a więc dzieci, ich rodziców oraz całego personelu przedszkola. Jego realizacja pozwoli tworzyć optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, w przyjaznym środowisku wspierającym je w drodze do sukcesu na miarę jego możliwości. Optymistyczne przedszkole to takie, które tworzy warunki, aby codzienna rzeczywistość przedszkolna dziecka była dla niego przyjazna, przyjemna i piękna. Takie przedszkole obdarza je miłościąi OPTYMIZMEM, uczy przekraczać granice, przełamywać bariery i wychodzić ze schematów. Wyposażamy w optymistyczną radość tworzenia. Podobnie jak autorki programu...

"Wierzymy, że nasze dzieci mogą stać się wspaniałymi ludźmi, niezależnymi, prawymi, szlachetnymi. Będą zdolne do współpracy, uprzejme, szczere i współczujące. Ich życie będzie bogate wewnętrznie. Wierzymy, że będą potrafiły dbać o swoje prawa, bronić własnych przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi, że będą optymistami..."

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE to program wyjątkowy , który zmienia postawy dorosłych , nauczycieli , rodziców, którzy naukę optymizmu zaczynają od siebie.

Program  jest programem samokształceniowym. Nauczyciele przedszkola otrzymują materiały, które stanowią inspirację do ich własnych przemyśleń i ćwiczeń z dziećmi.

Optymistyczne przedszkole ma siedem znaków szczególnych, jak tęcza, które nadają  kierunek  jego  planom i działaniom  :

  • Kolor czerwony - najcieplejszy, to wychowanie. Dzieci są życzliwe, uprzyjme, zaradne...
  • Kolor pomarańczowy - inteligencje wielorakie. Przedszkole diagnozuje inteligencję dzieci, Jest urządzone w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania.
  • Kolor żółty - sukces każdego dziecka. Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami.
  • Kolor zielony - coraz wyższy poziom umiejętności. Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci.
  • Kolor niebieski - optymistyczni rodzice. Przedszkole prowadzi Klub Rodziców.
  • Kolor granatowy - optymistyczny personel. Przedszkole dba o stały rozwój personelu. Wszyscy dorośli przestrzegają wspólnie uzgodnionych zasad optymistycznego postępowania
  • Kolor fioletowy - promocja. Przedszkole profesjonalnie prowadzi działania z zakresu promocji placówki, np. przedszkole często publikuje swoje osiągnięcia w prasie.

 http://www.przedszkole2.az.pl/foto/opty%20dzieci.jpg


„Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją”   Alan Loy Mc Ginnis                          

 

 

 

Nasze przedszkole dołączyło do programu Otymistyczne Przedszkole w październiku 2015 roku. Od tego momentu w Dwójeczce zapanowała wyjątkowo optymistyczna atmosfera. Każde działania, jakie planujemy, opierają się na założeniach programu i zmieniają codzienną rzeczywistość naszych przedszkolaków.

Inauguracja programu >>http://www.przedszkole2.az.pl/foto/optym%20otwarcie.jpg

 


Optymistyczny Dzień Przedszkolaka >>

 

Optymistyczny Dzień Postaci z Bajek >>


Uroczystość przyjęcia maluszków i ich rodziców

do przedszkolnej rodziny >>


http://www.przedszkole2.az.pl/foto/optym%20przedszkole.jpg

Optymistyczny Dzień Pluszowego Misia >>

Przegląd Poezji Jesiennej >>

Optymistyczne muzykowanie >>

Optymistyczny Dzień Przyjaźni >>


 Zimowy Turniej Sportowy>>


Spotkania rodziców W PRZEDSZKOLNEJ KAWIARENCE>>

 

 

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa