Kadra pedagogiczna

Przedszkolem od 2004 r. kieruje dyrektor Urszula Marcinkowska, nauczyciel dyplomowany, posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne o specjalności wychowanie przedszkolne. Jej osobowość, wiedza, doświadczenie oraz życzliwość tworzą niepowtarzalny klimat naszego przedszkola. Od 1 wrzesnia 2017 r. funkcję wicedyrektora przedszkola pełni Beata Osial, nauczyciel dyplomowany, twórczy i kreatywny w pełni oddany dzieciom.

W przedszkolu pracują: Anna Marciniak, Beata Wyłuda, Beata Osial, Elżbieta Jasieńczuk, Małgorzata Czapska, Jolanta Łachecka, Agnieszka Rytel-Kuc, Iwona Flisiuk, Elżbieta Małkus, Anna Skupiewska, Izabela Bielińska, Anna Tomczuk, Monika Tymińska, Katarzyna Witkowska, Lidia Ryszkowska, Katarzyna Zieniewska - nauczycielki z różnym stażem pracy i o różnych ciepłych i twórczych osobowościach. Wszystkie mają dużą wiedzę o potrzebach rozwojowych dzieci. Umiejętnie wspierają je w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i ruchowym. Pozwala im na to wykształcenie pedagogiczne oraz otwarcie na wiedzę wspomagającą dziecko w jego wszechstronnym rozwoju.

Zajęcia dodatkowe prowadzą:

 • rytmika - Michał Soszka
 • j. angielski - Anna Marciniak
 • religia - Jolanta Celińska
 • profilaktyka logopedyczna - Agnieszka Kosieradzka
 • gimnastyka korekcyjna - Marek Marcinkowski

Pozostali pracownicy

 • pomoc nauczyciela - życzliwe i otwarte na potrzeby dzieci: Ewa Walczuk, Anna Brzozowska, Jolanta Mróz, Anna Mieczkowska, Anna Malinowska, Monika Abramczuk, Anna Nicpan, Olga Iwaniuk. 
 • przygotowaniem smacznych, domowych a przede wszystkim zdrowych posiłków zajmują się  kucharki:  Maria Gajzler, Katarzyna Piotrowska , Lilla Żochowska, Anna Chmiel, Małgorzata Dolińska.
 • głównym księgowym jest  Maria Klimczuk
 • zapotrzebowaniem zajmuje się intendentka  Anna Miszczuk-Lęgota
 • sekretariat wzorowo i z uśmiechem prowadzi Bożena Gryczewska
 • prace porządkowe, konserwatorskie i ogrodnicze wykonuje woźny  Szczepan Jasieńczuk
» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa