http://www.przedszkole2.az.pl/foto/europ%20logo.jpg

„MALI BADACZE” 


          Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim realizowało od 1 września 2012 do 31 marca 2013 projekt unijny „Mali Badacze” w partnerstwie z ZHP Hufiec w Sokołowie Podlaskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem tego projektu było wsparcie dzieci, rodziców i nauczycieli poprzez umożliwienie dostępu do nowoczesnych dodatkowych zajęć edukacyjnych, których celem jest zwiększenie wiedzy ogólnej przedszkolaków o świecie poprzez rozbudzenie pasji do nauki i zdobywania doświadczeń oraz wzrost wiedzy rodziców z zakresu procesu wychowawczego.

 W projekcie brało udział 50 dzieci /25 dziewczynek, 25 chłopców/  z grup „Słoneczka” i „Biedronki” oraz  4 nauczycielki pracujące w grupach i 20 rodziców. 

Rodzice  uczestniczyli w dwóch dwugodzinnych warsztatach na temat ,,Genialny umysł dziecka- trening domowy'' oraz ,,Uczenie się, a emocje'' w celu odkrywania indywidualnych uzdolnień swoich i swoich dzieci oraz wspierania dzieci w ich rozwoju emocjonalnym.

http://www.przedszkole2.az.pl/foto/slonka%20badacze.jpg

Aby prowadzić innowacyjne zajęcia nauczycielki ukończyły warsztaty z zakresu nowoczesnych strategii uczenia się,  a także z zakresu wspierania dzieci w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym. Ponadto będą one miały możliwość stałego kontaktu z metodykiem programu Mały Odkrywca w Przedszkolu.

W ramach projektu „Mali Badacze”  realizowane były innowacyjne zajęcia z dziećmi oparte na  autorskim programie Akademii Nauki z Poznania pt: „Przygoda na bezludnej wyspie”.

Jest to logicznie skonstruowana gra przygodowa, podczas której dzieci stają się podróżnikami. Uwięzieni na bezludnej wyspie odnajdują klucz, dzięki któremu mogą przenosić się w czasie i przestrzeni poznając różne kontynenty, kulturę i zwyczaje żyjących tam ludzi. Program podzielony jest na książeczki, z których dzieci uczą się czytać najpierw poprzez zapoznanie z kolejnymi słowami, wyrażeniami a następnie uczą czytania swoje misie, przez co mimowolnie same nabywają tę umiejętność.

http://www.przedszkole2.az.pl/foto/grmaly%20do%5C%5C%5C%5Codkry.jpg


- Poprzez wykorzystanie różnorodnych form docierania do dziecka wychowawcy obudzą w przedszkolakach pasję do poznawania zjawisk, eksperymentowania oraz ciekawości otaczającego świata. Dzięki temu dzieci będą miały więcej zapału do nauki i jeszcze chętniej uczestniczyły w zajęciach.

W ramach projektu „Mali Badacze”  i partnerstwa z ZHP Hufiec w Sokołowie Podlaskim odbyły sie : spotkania integrujące z gromadą zuchową w przedszkolu promujące idee harcerstwa jako formy aktywnego spędzania czasu, gra terenowa „Szukamy misia”, gawęda zuchowa „W kręgu zuchowych wspomnień” oraz edukacyjny wyjazd naukowy do Centrum Kopernik w Warszawie.

Na realizację projektu „Mali Badacze” otrzymaliśmy 49.990,00. zł. Oprócz poznania nowatorskich metod pracy z dziećmi,  przedszkole zostało doposażone  w potrzebny nam sprzęt nagłaśniający, telewizor LCD do prezentacji, materiały badawcze, plastyczne, książki do czytania dla dzieci oraz literaturę wspomagającą wychowanie dla rodziców.Zachęcamy do korzystania z zasobów BIBLIOTECZKI RODZICA>>

Realizacja projektu zapewne pozwoliła: 

  • dzieciom uzyskać w przyszłości lepsze wyniki w nauce, budować poczucie własnej wartości, 
  • nauczycielom, poprzez szkolenia wzbogacić warsztat pracy w zakresie nowatorskich technik nauczania 
  • rodzicom, poprzez udział w warsztatach nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne oraz zaangażować ich w edukację swoich pociech.

 

Projekt   „Mali Badacze” realizowany był w naszym przedszkolu od 01.09.2012r. do 31.03.2013r. w partnerstwie z ZHP Hufiec w Sokołowie Podlaskim oparty na programie rozwijającym intelekt pt:  „Mały Odkrywca w Przedszkolu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


ZAJĘCIA ZREALIZOWANE Z DZIEĆMI

WEDŁUG PROGRAMU "MAŁY ODKRYWCAW PRZEDSZKOLU"

FOTOGALERIA            KSIĄŻECZKA I      "Wycieczka"

                                  KSIĄŻECZKA II    "Bezludna wyspa"

                                  KSIĄŻECZKA III   "Skarb na wyspie"

                                  KSIĄŻECZKA IV    "Podróż w czasie"

                                  KSIĄŻECZKA V     "Ooo! Afryka"

                                  KSIĄŻECZKA VI    "Tajemnicza Azja"

                                  KSIĄŻECZKA VII   "Dalsze przygody w Azji"

                                  KSIĄŻECZKA VIII  "Ameryka Północna"

                                  KSIĄŻECZKA IX    "Ameryka Południowa"

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa