http://www.przedszkole2.az.pl/foto/europ%20logo.jpg„MALI  BADACZE - 2” 

Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim realizowało od 1 września 2012 do 30 kwietnia 2013 projekt unijny „Mali Badacze-2” w partnerstwie z ZHP Hufiec w Sokołowie Podlaskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


Celem tego projektu było wsparcie dzieci, rodziców i nauczycieli poprzez umożliwienie dostępu donowoczesnych dodatkowych zajęć edukacyjnych, których celem było zwiększenie wiedzy ogólnej przedszkolaków o świecie poprzez rozbudzenie pasji do nauki i zdobywania doświadczeń oraz wzrost wiedzy rodziców z zakresu procesu wychowawczego.

W projekcie brało  udział 50 dzieci /24 dziewczynki, 26 chłopców/ z grup „Krasnoludki” i „Kubusiei” , 4 nauczycielki oraz 20 rodziców. Rodzice uczestniczyli w dwóch dwugodzinnych warsztatach na temat ,,Genialny umysł dziecka- trening domowy'' oraz ,,Uczenie się, a emocje'' w celu odkrywania indywidualnych uzdolnień swoich i swoich dzieci oraz wspierania dzieci w ich rozwoju emocjonalnym.

http://www.przedszkole2.az.pl/foto/kubusie%20badacze.jpg

Aby prowadzić innowacyjne zajęcia nauczycielki ukończyły warsztaty z zakresu nowoczesnych strategii uczenia się,  a także z zakresu wspierania dzieci w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym. Będą miały możliwość stałego kontaktu z metodykiem programu „Mały Odkrywca ”.

W ramach projektu "Mali Badacze-2”  realizowane były innowacyjne zajęcia z dziećmi oparte na  autorskim programie Akademii Nauki z Poznania pt: „ Zaczarowany Zajączek”

W programie tym tytułowy bohater zostawia dzieciom listy ze wskazówkami lub prośbami. Tym sposobem inspiruje dzieci do myślenia, wspólnego działania, przeprowadzania różnego rodzaju eksperymentów i badań. Zajęcia będą prowadzone w formie zabawy tak, aby przedszkolaki chętnie się w nie angażowały. Zawiera szereg doświadczeń naukowych z dziedziny fizyki, chemii czy biologii. Wszystkie doświadczenia obrazują sytuacje, z którymi przedszkolak spotyka się na co dzień. Dzięki tej metodzie dzieci uczą się poprzez zabawę.

http://www.przedszkole2.az.pl/foto/krasnale%20badacze.jpg

 

W ramach projektu „Mali Badacze-2”  i partnerstwa z ZHP Hufiec w Sokołowie Podlaskim odbyły się: spotkanie integrujące z gromadą zuchową w przedszkolu promujące idee harcerstwa jako formy aktywnego spędzania czasu, gra terenowa „Szukamy misia”, gawęda zuchowa „W kręgu zuchowych wspomnień” oraz edukacyjny wyjazd naukowy do Centrum Kopernik w Warszawie.

Wniosek o dofinansowanie projektu „ Mali Badacze-2” złożony przez beneficjenta - Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sokołowie Podlaskim otrzymał dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł.

 Oprócz poznania nowatorskich metod pracy z dziećmi, przedszkole zostało także doposażone w potrzebny nam sprzęt komputerowy, magnetofony, materiały badawcze do eksperymentów, materiały plastyczne, książki do czytania dla dzieci oraz literaturę wspomagającą wychowanie dla rodziców. Zachęcamy do korzystania z zasobów BIBLIOTECZKI RODZICA>>.

Realizacja projektu zapewne pozwoli: 

  • dzieciom uzyskać w przyszłości lepsze wyniki w nauce, budować poczucie własnej wartości, 
  • nauczycielom, poprzez szkolenia wzbogacić warsztat pracy w zakresie nowatorskich technik nauczania 
  • rodzicom, poprzez udział w warsztatach nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne oraz zaangażować ich w edukację swoich pociech.

Projekt   „Mali Badacze-2” realizowany był w naszym przedszkolu od 01.09.2012r. do 30.04.2013r. w partnerstwie z ZHP Hufiec w Sokołowie Podlaskim oparty na programie rozwijającym intelekt pt:  „Mały Odkrywca w Przedszkolu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


ZAJĘCIA ZREALIZOWANE Z DZIEĆMI

WEDŁUG PROGRAMU "MAŁY ODKRYWCAW PRZEDSZKOLU"                                                                           

FOTOGALERIA               KSIĄŻECZKA I    "Nasze przedszkole"

                                    KSIĄŻECZKA II   "Higiena"

                                    KSIĄŻECZKA III  "Piłka"

                                    KSIĄŻECZKA IV  "Figury geomatryczne"

                                    KSIĄŻECZAK V   "Zima nadchodzi"

                                    KSIĄŻECZKA VI  "W Afryce"

                                    KSIĄŻECZKA VII  "Wiśnia"

                                   KSIĄŻECZKA VIII  "Oceanarium"

                                   KSIĄŻECZKA IX

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa