http://www.przedszkole2.az.pl/foto/kapital%20ludzki.jpghttp://www.przedszkole2.az.pl/foto/europ%20logo.jpg

Miejskie Przedszkole Nr 2 i Miejskie Przedszkole Nr 4

w Sokołowie Podlaskim

realizowały projekt

„Witajcie w przedszkolnej bajce!”

      Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności  w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 • Termin realizacji projektu –od 01.09. 2012 r. do 31.01. 2014 r.
 • Beneficjent – Miasto Sokołów Podlaski
 • Miejsce realizacji projektu – Miejskie Przedszkole nr 2 (MP2) i Miejskie Przedszkole  nr 4 (MP4) w Sokołowie Podlaskim

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Sokołowie Podlaskim o 30% dzieci w wieku 3-4 lata oraz wsparcie 64 dziewczynek i 86 chłopców z MP2  i 35 dziewczynek i 50 chłopców z MP4, w zakresie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych w okresie trwania projektu.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1.  Wsparcie 30% 3-4 latków dotychczas nie uczestniczących w zakresie
     dostępu do edukacji przedszkolnej.
2.  Wsparcie 49 dziewczynek i 51 chłopców z MP2 i MP4 w zakresiedodatkowych zajęć rozwijających intelekt i   poszerzających wiedzę na  temat otaczającego świata.
3.  Wsparcie 99 dziewczynek i 136 chłopców z MP2 i MP4 w zakresie dostępu do zajęć muzyczno-tanecznych.
4.  Wsparcie 99 dziewczynek i 136 chłopców z MP2 i MP4 w zakresie dostępu do zajęć twórczych „Spotkania ze sztuką”
5.  Wsparcie opieką specjalistyczną logopedy, pedagoga dziewczynek i chłopców w MP2 i MP4.

ZADANIA

1.    Zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Sokołowie Podlaskim o 30% dzieci dotychczas nie uczestniczących.

2.    Przygotowanie i organizacja zajęć programu rozwijającego zdolności intelektualne dzieci:

 •  Zajęcia rozwijające intelekt – oparte na doświadczeniach, wprowadzające w innowacyjny sposób dzieci w świat słowa pisanego, czytanego i nauki przez eksperymenty – program „ Mały odkrywca w przedszkolu”.
 •  Spotkanie z autorem książek dla dzieci.
 • Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

3.    Przygotowanie i organizacja zajęć muzyczno-tanecznych:

 •  Zajęcia rytmiczne
 •  Zajęcia taneczne

4.    Zajęcia twórcze „Spotkania z kulturą i sztuką”:

 •  Warsztaty aktorskie dla dzieci
 •  Wyjazd do teatru
 •  Wyjazd do kina

5.    Wsparcie specjalistów:

 •  Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 •  Zajęcia logopedyczne
 •  Zajęcia pedagogiczne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE>>


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH realizowanych w ramach projektu>>


Zrealizowane działania w ramach projektu "Witajcie w przedszkolnej bajce!":

"SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ"  

 ZAJĘCIA MUZYCZNO-TANECZNE:

WSPARCIE SPECJALISTÓW:

DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU:

SPOTKANIA ADAPTACYJNE:

REALIZACJA PROGRAMU "MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU":

 

Uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu "Witajcie w przedszkolnej bajce! " >>

 

                                                                                           

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa