http://www.przedszkole2.az.pl/foto/pszczoly.jpg

W grupie 6 latków opiekę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą sprawują:

Katarzyna Witkowska, Katarzyna Zieniewska, Małgorzata Ścibor oraz Olga Iwaniuk.


DBAMY O ZIEMIĘ - propozycje zabaw edukacyjnych dla dzieci (12.04.- 16.04.2021)


Dziecko dowie się w jaki sposób należy dbać o przyrodę. Nauczy się, jak należy segregować śmieci i dowie się, dlaczego jest to tak ważne dla naszego środowiska. Pozna literę ż - małą i wielką, drukowaną i pisaną; przeczyta krótkie wyrazy. Utrwali dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, rozwiąże proste zadania matematyczne oraz poćwiczy umiejętność logicznego myślenia i spostrzegawczość. Wspólnie z rodzicem wykona prosty eksperyment. Nauczy się lub posłucha tematycznych piosenek, opowiadania. Poćwiczy przy muzyce. Będzie miało również możliwość stworzenia pracy plastycznej, rozwiązywania zagadek i wykonania tematycznych kart pracy.

Posłuchaj

Obejrzyj film

Śpiewaj z nami

Zagadki

Zabawy z literą ż

Poćwicz dodawanie i odejmowanie

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszeschsrtonny rozwój dzieci oraz zapewaniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowały: Katarzyna Witkowska, Katarzyna Zieniewska.


Język angielski (12.04-16.04.2021)

Słucha/ śpiewa piosenkę  w języku angielskim. Posługuje się wyrażeniami clap pat, stamp, blink, wiggle. Utrwala kolory.

Zagraj w grę interaktywną

Zaśpiewaj piosenkę

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Anna Marciniak.

Gimnastyka korekcyjna (12.04.- 16.04.2021)
 
Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiały przygotowali Agnieszka Rytel-Kuc i Marek Marcinkowski.
 
Zajęcia z logopedą (12.04. - 16.04.2021)

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Agnieszka Kosieradzka.

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
(12.04.- 16.04.2021)
 

1. Rozwój manualny

2. Rozwój percepcji wzrokowej

3. Myślenie logiczne -rozwiąż

4. Koordynacja ruchowa

5. Analiza i synteza wyrazowa

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Małgorzata Ścibor, Magdalena Zalewska.


WIOSNA NA WSI - propozycje zabaw edukacyjnych dla dzieci (06.04.- 09.04.2021)

Dziecko rozpoznaje i nazywa zwierzęta z gospodarstwa domowego. Poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, filmy i bajki. Pozna literę f, małą i wielką, drukowaną i pisaną; przeczyta krótkie wyrazy. Rozwiąże proste zadania matematyczne oraz poćwiczy umiejętność przeliczania, logicznego myślenia i spostrzegawczość. Dziecko podzieli słowa na sylaby i wyodrębni głoski w wyrazie. Wspólnie z rodzicem wykona prosty eksperyment. Nauczy się lub posłucha tematycznej piosenki, opowiadania. Poćwiczy przy muzyce. Będzie miało również możliwość stworzenia pracy plastycznej, rozwiązywania zagadek i wykonania tematycznych kart pracy

Poćwicz razem z nami

Posłuchaj

Zagadki o zwierzątkach

Zabawy z literą F

Policz

Dyktando graficzne

Śpiewaj z nami

Wykonaj

Zrób to sam - praca plastyczna

Obejrzyj film

Zadania

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszeschsrtonny rozwój dzieci oraz zapewaniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowały: Katarzyna Witkowska, Katarzyna Zieniewska.

Język angielski (06.04-09.04.2021)

Dziecko słucha/ śpiewa piosenkę  w języku angielskim, zna nazwy zwierząt z wiejskiej zagrody. Utrwala nazwy kolorów w języku angielskim.

Farm animals

Kolory

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Anna Marciniak.

Gimnastyka korekcyjna (06.04-09.04.2021)

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiały przygotowali Agnieszka Rytel-Kuc i Marek Marcinkowski

Zajęcia z logopedą (06.04. - 09.04.2021)

ĆWICZENIA SŁUCHOWE

Rodzicu- z młodszym dzieckiem usiądź tak,  żeby dziecko widziało obrazki zwierząt. Natomiast starsze dzieci mogą rozpoznawać odgłosy zwierząt tylko ze słuchu.

UTRWALANIE WYMOWY SZEREGU SZUMIACEGO

Pamiętaj zasadę: czubek jezyka podnosimy za górne zęby. Wargi wysuwamy do przodu (buzia robi tzw „dzióbek”). Każdy wyraz wymawiaj wolno i wyraźnie.

UTRWALANIE WYMOWY SZEREGU SYCZĄCEGO 

Pamiętaj zasadę: szeroki uśmiech, zęby złączone,  język na dole. Każdy wyraz wymawiaj wolno i wyraźnie.

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Agnieszka Kosieradzka.


NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY (06.04.- 09.04.2021)
 
5. Ćwicz koncentrację uwagi – umyj zęby drugą ręką.
 
Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Małgorzata Ścibor, Magdalena Zalewska.

Religia (06.04. - 09.04.2021)

Szczęść Boże, Kochane Przedszkolaki!

Mam nadzieję, że Wielkanoc minęła Wam w miłej atmosferze, wśród bliskich z rodziny.
Cieszymy się, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić kolejną piękną uroczystość w kościele, mianowicie będzie to Niedziela Miłosierdzia. Pan Jezus opowiedział pewnej siostrze zakonnej, która miała na imię Faustyna, że chce dać ludziom wiele łask. Jego miłosierdzie obejmie cały świat. W Sokołowie jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca, gdzie jest kopia obrazu ,,Jezu Ufam Tobie”. Każdego dnia o godzinie 15 odmawiana jest tam Koronka do Bożego Miłosierdzia, jak prosił o to Św. Faustynę Jezus. Podobnie ma to miejsce na całym świecie.
Na najbliższe dni życzę wiele zdrowia, niech budząca się do życia przyroda ukazuje nam piękno świata stworzonego przez Boga. Szukajcie wspaniałych dzieł Boga w przyrodzie: wiosennych kwiatów, słuchajcie śpiewu ptaków.

Z Panem Bogiem!  Katechetka - Jolanta Celińska"WIELKANOC " (29.03-02.04.2021)

Dziecko dowie się o zwyczajach wielkanocnych. Poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Utrwali literę ł, małą i wielką, drukowaną i pisaną; przeczyta krótkie wyrazy i zdania. Rozwiąże proste zadania matematyczne; policzy w zakresie dziesięciu, poćwiczy logiczne myślenie i spostrzegawczość. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem prosty eksperyment. Nauczy się lub posłucha tematycznej piosenki, opowiadania. Poćwiczy przy muzyce. Będzie miało również możliwość stworzenia pracy plastycznej, rozwiązywania zagadek i wykonania tematycznych kart pracy.

Poćwicz razem z nami

Posłuchaj wiersza

Zagadki o Wielkanocy

Zabawy z literą ł

Powtórz cyfrę 9

Dyktando graficzne

Śpiewaj z innymi

Wykonaj

Zrób to sam

Obejrzyj fim

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszeschsrtonny rozwój dzieci oraz zapewaniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowały: Katarzyna Witkowska, Katarzyna Zieniewska.

 
Język angielski (29.03-02.04.2021)
 
Dziecko wysłucha,  zaśpiewa piosenkę w języku angielskim, pozna słownictwo związane z Wielkanocą

Zabawy interaktywne

Piosenka

Słówka i wymowa

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Anna Marciniak.
 

Gimnastyka korekcyjna (29.03-02.04.2021)

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiały przygotowali Agnieszka Rytel-Kuc i Marek Marcinkowski.


Zajęcia z logopedą  (29.03-02.04.2021)

Powtarzaj za mną

Domowa klinika języka

Logozabawy

Naśladuj dźwięki

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Agnieszka Kosieradzka.


Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Małgorzata Ścibor, Magdalena Zalewska.


(29.03-02.04.2021)

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy

Sekwencje słuchowe

Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej

Propozycje zabaw edukacyjnych uwzględniają wszechstronny rozwój dzieci oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Materiał przygotowała Anna Tomczuk.

 
Religia (29.03-02.04.2021)

Szczęść Boże, Kochane Przedszkolaki!

Za nami Niedziela Palmowa, mam nadzieję, że w Wasze domy zdobią kolorowe palemki.
Zaczął się Wielki Tydzień, przed nami wspaniałe Święta Wielkanocne.
W Wielki Piątek w kościołach będzie adoracja krzyża. Pomóżcie rodzicom w porządkach, zadbajcie o krzyże na ścianach Waszych domów, aby nie było na nich kurzu.
W Wielką Sobotę jest tradycyjne święcenie pokarmów. Zachęcam, abyście razem z rodzicami przygotowali i ozdobili koszyk ze święconką. Wiele radości sprawi Wam ozdabianie jajek (np. wydmuszek lub styropianowych).
Na nadchodzące dni życzę wiele zdrowia, radości i nadziei ze Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Z Panem Bogiem!

Materiały przygotowała katechetka - Jolanta Celińska

 

 

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa