Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 i 4-letnich6:30 - 7:45     Zabawy dowolne realizowane według pomysłów i zainteresowań dzieci

 • Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy w kącikach zainteresowań

7:45 - 8:25     Sytuacje edukacyjne

 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju
 • Ćwiczenia poranne
 • Zabawy integrujące
 • Zabawy ruchowe przy muzyce

8:30-8:40     Przygotowanie do śniadania  (czynności higieniczno-porządkowe)

8:40-9:00     Śniadanie

9:00-9:40     Zajęcia dydaktyczne

(realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego)

 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programów własnych, innowacyjnych


9:40-11:10    Pobyt na świeżym powietrzu

 • Gry, zabawy sportowe
 • Obserwacje przyrodnicze (zabawy badawcze)
 • Wycieczki , spacery


11:10-11:30   Zabawy dydaktyczne

 • zabawy ze śpiewem
 • nauka rymowanek i wierszy - wspomaganie pamięci


11:30-11:40  Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczno-porządkowe)

11:40-12:10  Obiad

12:10-14:00   Poobiedni odpoczynek

 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek, słuchowiska, audycje muzyczne


14:00-14:15   Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku (czynności higieniczno-porządkowe)

14:15-14:45   Podwieczorek

14:45-16:40   Sytuacje edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci

 • Zajęcia twórcze (plastyczno- techniczne), taneczne, rytmika

                       Pobyt na świeżym powietrzu.

 • Zabawy bieżne, dowolne
 • Zabawy konstrukcyjne w piaskownicy

16:40- 17:00 Kolacja


17:00-17:30   Zabawy dowolne realizowane według zainteresowań dzieci

 

 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 i 6-letnich6:30 - 7:30    Zabawy dowolne realizowane według pomysłów i zainteresowań dzieci

 • Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne
 • Zabawy w kącikach zainteresowań../foto/mini/m5.jpg
 • Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane


7:30 - 7:45     Zabawy integrujące grupę

7:45 - 8:15     Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju

8:15 - 8:30     Ćwiczenia poranne . Przygotowania do śniadania (czynności higieniczno - porządkowe)

8:30 - 9:00     Śniadanie

9:00 - 10:30   Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego

 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programów własnych, innowacyjnych


10:30 - 11:30  Pobyt na świeżym powietrzu

 • Gry i zabawy sportowe
 • Obserwacje przyrodnicze / zabawy badawcze
 • Wycieczki, spacery


11:30 - 11:45   Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczno - porządkowe)

11:45 - 12:15   Obiad

12:15 - 12:25   Mycie zębów

12:25 - 12:45   Relaksacja, słuchanie utworów literackich i muzycznych, czytanie bajek

12:45 - 13:15   Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

13:15 - 14:00   Zabawy integrujące, sytuacje edukacyjne

 • Rytmika../foto/mini/m3.jpg
 • Język angielski
 • Zajęcia twórcze, taneczne


14:00 - 14:15  Przygotowanie do podwieczorku (czynności higieniczno - porządkowe)

14:15 - 14:45   Podwieczorek

14:45- 16:40   Zabawy tematyczne i integrujące, pobyt na świeżym powietrzu,


16:40- 17:00  Kolacja

17:00 -  17:30  zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci.

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa