Oferujemy zajęcia dodatkowe bezpłatne:

* religię (dzieci 6-letnie)
* gimnastykę korekcyjną (dzieci 5-6 letnie)                 

Głównym celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla zdrowia dziecka. Gimnastyka korekcyjna rozwija sprawność ruchową i koordynację ruchów oraz kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała.

* zabawy konstrukcyjno- badawcze

W ramach zajęć "Mały odkrywca, badacz, konstruktor" dzieci w formie zabawy poznają otaczający je świat. Dziecko manipulując przedmiotami i działając na nich zaspokaja swoje potrzeby poznawcze. Dzięki tym zabawom nasze przedszkolaki mogą zaspokoić swoją ciekawość świata, doświadczyć interesujących je zjawisk i przedmiotów (np. sprawdzić kruchość lodu, wilgotność piasku, bawić się magnezem, szkłem powiększającym, pryzmatem, kalejdoskopem, mikroskopem)

* zajęcia twórcze

Głównym celem zajęć twórczych jest stymulowanie rozwoju dyspozycji twórczych dziecka. Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju wyobraźni, fantazji i pomysłowości, dlatego też dajemy dzieciom możliwość podejmowania wielu kreatywnych działań w formie ekspresji plastycznej, werbalnej, ruchowej i muzycznej, zaspokajając tym samym ich potrzebę manipulowania i tworzenia.

* audycje muzyczne

Audycje muzyczne wzbogacają świat dziecka o przeżycia muzyczne i dostarczają wiedzy o muzyce. Podczas zajęć dzieci słuchają różnorodnej muzyki, przez co stają się bardziej wrażliwe. Do przedszkola zapraszamy zawodowych muzyków grających na różnych instrumentach, aby dzieci miały możliwość poznania na żywo brzmienia instrumentów oraz sposobu gry na każdym z nich.

* Wycieczki

Wycieczki są jedną z ciekawych form prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu. Służą one bezpośredniemu poznaniu rzeczywistości i pozwalają obserwować rzeczy, zjawiska, procesy i sytuacje w "naturalnych warunkach i naturalnym ich przebiegu". Są również doskonałym sposobem promocji zdrowego stylu życia. W naszym przedszkolu, wędrówki i wyjazdy z dziećmi na stałe są wpisane w całoroczny kalendarz wydarzeń, gdyż kształtują postawy społeczne przedszkolaka oprócz tego silnie integrują uczestników, wzmacniają więzi łączące grupę, sprzyjają budowaniu pozytywnych relacji, wzajemnego zaufania i poczucia bliskości.
W ramach współpracy z rodzicami naszych przedszkolaków organizujemy liczne wyjścia i spotkania z ludźmi ciekawych zawodów (weterynarz, fotograf, pielęgniarka, stomatolog, strażak, policjant...), a także wycieczki autokarowe do lasu, ogrodu, na łąkę.

* profilaktyka logopedyczna

" Gimnastyka buzi i języka" to  zabawy i ćwiczenia logopedyczne wspierają prawidłowy rozwój mowy dzieci i są ściśle związane z realizacją edukacji językowej.
Podczas zabaw realizowane są ćwiczenia:
- oddechowe
- narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego)
- słuchowe
- artykulacyjne i rozwijające mowę.

* język angielski

Podczas zajęć dzieci poznają język angielski poprzez piosenki, rymowanki, muzykę i ruch, co powoduje, że uczą się języka w bardzo efektywny i przyjemny sposób.

* rytmika

 Zajęcia umuzykalniające prowadzone w naszym przedszkolu rozwijają w stopniu     elementarnym słuch, poczucie rytmu, koordynacje słuchowo-ruchową i słuchowo-głosową, pamięć i wyobraźnię muzyczną. Jedną z form aktywności muzycznej są działania oparte na śpiewie i ruchu przy muzyce. Zajęcia muzyczno-ruchowe i nauka gry na instrumencie (flażolecie) umożliwiają dzieciom nie tylko nabywanie elementarnych wiadomości, ale przede wszystkim rozwijają ich sprawności i nawyki, które maja wpływ na dyspozycje ogólne takie jak: orientacja ruchowa ,szybkość reakcji, pamięć oraz myślenie.

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa